AKCES- Autoryzowany Punkt Serwisowy urządzeń klimatyzacyjnych marki Haier.

AKCES- Autoryzowany Punkt Serwisowy urządzeń klimatyzacyjnych marki Haier.