PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Z czego składa się KLIMATYZATOR 

Klimatyzator składa się z dwóch jednostek: wewnętrznej i zewnętrznej. Jednostka wewnętrzna to parownik. W jednostce zewnętrznej znajduje się skraplacz, sprężarka, zawór rozprężny oraz zawór czterodrogowy. Zadaniem jednostki wewnętrznej jest chłodzenie lub podgrzewanie powietrza w danym pomieszczeniu. Do zadań jednostki zewnętrznej należy przygotowanie czynnika chłodzącego do odpowiedniego trybu pracy części wewnętrznej (jednostki wewnętrznej). Obydwie jednostki połączone są szczelnie rurami chłodniczymi. Tworzą w ten sposób układ zamknięty wypełniony czynnikiem chłodzącym.

Jak działa
 KLIMATYZATOR 

Praca klimatyzatora przypomina nieco pracę lodówki. Z jednostki zewnętrznej przepływa rurami do jednostki wewnętrznej płynny lub pozostający na granicy płynności czynnik chłodzący. W parowniku pod wpływem ciepła pobieranego z otoczenia czynnik chłodzący przechodzi w gaz (paruje). W ten sposób ochładza powierzchnię wymiennika. Powietrze, które przechodzi przez jednostkę wewnętrzną oddaje ciepło. Tak schłodzone, nawiewane jest przez klimatyzator do pomieszczenia.
Czynnik chłodzący w stanie gazowym zasysany jest przez sprężarkę do jednostki zewnętrznej. W ten sposób energia gromadzona jest w postaci sprężonego, gorącego gazu. Ten przepływając przez wymiennik jednostki zewnętrznej chłodzony jest przez wentylator. W tym procesie gaz oddaje ciepło do otoczenia jednocześnie przechodząc w stan ciekły (skrapla się). Proces zaczyna się od nowa – ciecz kierowana jest przez odpowiedni zawór rozprężny do jednostki wewnętrznej. 

Co to jest SPLIT

Jedna jednostka zewnętrzna + jedna jednostka wewnętrzna. Należą do najpopularniejszych rozwiązań stosowanych w domach, biurach, sklepach i tym podobnych nieruchomościach. Dają one przyjemny chłód, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. Przy doborze mocy urządzenia należy wziąć pod uwagę na wielkość pomieszczenia. Jednostkę wewnętrzną zawiesza się w wybranym pomieszczeniu, na ścianie. Urządzenia te wyglądają bardzo efektownie, śmiało więc można je eksponować na ścianach, instalując np. nad łóżkiem w sypialni czy nad kanapą w salonie. Jednostkę zewnętrzną montuje się na ścianie elewacji, na balkonie lub na dachu budynku. Obie jednostki (wewnętrzną i zewnętrzną) łączy się ze sobą za pomocą dwóch, przeważnie miedzianych, izolowanych rurek. Dobrze, jeśli jednostki mogą być rozmieszczone blisko siebie – unika się w ten sposób skomplikowanych prac montażowych. Podczas pracy klimatyzatora w jednostce wewnętrznej powstają skropliny i należy je odprowadzić do kanalizacji lub na zewnątrz budynku, ale w taki sposób, aby nie spływały na osoby przechodzące pod budynkiem i nie niszczyły elewacji. Jeśli skropliny z klimatyzacji są doprowadzane do kanalizacji, trzeba zainstalować syfon, który zapobiegnie przedostawaniu się do pomieszczenia nieprzyjemnych zapachów albo wykonać podłączenie do syfonu znajdującego się pod umywalką lub zlewozmywakiem. Klimatyzację należy instalować w miejscu, gdzie drenaż jest ułatwiony. Najlepszym rozwiązaniem jest grawitacyjny odpływ skroplin z klimatyzatora, jeżeli nie ma takiej możliwości to należy zastosować pompkę skroplin.

Co to jest MULTISPLIT  

Jedna jednostka zewnętrzna podłączona jest do kilku jednostek wewnętrznych, jest to rozwiązanie systemowe, umożliwia stworzenie rozbudowanego zespołu klimatyzującego kilka pomieszczeń jednocześnie. Są dobrym rozwiązaniem dla domu jednorodzinnego. Na rozbudowany system warto się zdecydować już na etapie projektowania lub budowy domu. Taki układ umożliwia chłodzenie lub grzanie w danej chwili tylko wybranych przez użytkowników pomieszczeń, pozostałe jednostki mogą być wyłączone. W obrębie jednego układu jednostki mogą pracować tylko w trybie chłodzenia lub tylko w trybie grzania.


Ogromną zaletą systemów multisplit jest swoboda projektowania i dowolność łączenia poszczególnych elementów. Proponujemy szeroką ofertę jednostek zewnętrznych i wewnętrznych o różnej mocy, różnym typie i wyglądzie. Przy projektowaniu układów multisplit należy wziąć pod uwagę dane techniczne poszczególnych urządzeń, głównie:
· maksymalną liczbę jednostek wewnętrznych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej,
· maksymalną długość przewodów chłodniczych,
· maksymalną różnicę wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzną,
· maksymalną różnicę wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi,
· zakres temperatury pracy układu w trybie chłodzenia i grzania. 

Co to są KLIMATYZATORY KASETONOWE  

Dobre rozwiązanie zarówno w domach prywatnych, jak i budynkach komercyjnych. To system urządzeń montowanych w niewielkiej przestrzeni między stropowej. Idealnie pasuje w miejsce jednego kasetonu sufitowego. Widoczny na zewnątrz panel o czterostronnym nawiewie gwarantuje równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu. Urządzenie umożliwia doprowadzenie świeżego i pozbawionego wszelkich zanieczyszczeń powietrza. Zaawansowana spiralna konstrukcja 3D wentylatora znacząco zmniejsza opory powietrza i jednocześnie hałas podczas pracy urządzenia, dostarczając do pomieszczenia szeroki strumień łagodnie schłodzonego powietrza.
Cztery kanały wypływu powietrza zapewniają efektywną cyrkulację w całym pomieszczeniu. Ustawienie wysokiej prędkości nawiewu zapewnia równomierny rozkład temperatury nawet w pomieszczeniach o wysokości ponad 3m.
Wylot powietrza 360° zapewnia optymalną cyrkulację i nawiew powietrza we wszystkich kierunkach. Równomierny rozkład powietrza oraz temperatury gwarantuje komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Wbudowana pompka skroplin o maksymalnej wysokości podnoszenia do 500mm. Klimatyzatory kasetonowe mogą być instalowane w systemach multisplit.
ym nawiewie gwarantuje równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu. Urządzenie umożliwia doprowadzenie świeżego i pozbawionego wszelkich zanieczyszczeń powietrza.