Rodo

Rodo

25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie związane z ochroną prywatności. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie “RODO”).
Nakłada ono wymóg na firmy działające na terenie Unii Europejskiej, aby zwróciły szczególną uwagę na dane osobowe otrzymywane od klientów. Dlatego i AKCES M. Kozłowski jest zobowiązany poinformować o przysługujących Wam prawach o ochronie danych osobowych. Co czynię.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest: AKCES M. Kozłowski, ul. Sikorskiego 7, 23-400 Biłgoraj. tel 600208335, akces@aol.pl

  1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: złożenia oferty, realizacji umowy (wykonania usługi), wystawienia faktury, protokołów i dok. powykonawczych.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja oferty/ umowy.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przechowywane w systemie przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, (AKCES) świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu kontaktów te., wystawiania dokumentów – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
  6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).